Des de GICOOP aportem e les empreses recursos financers, coneixement i contactes, assumint el projecte empresarial en totes les seves conseqüències i sense garanties addicionals.

El nostre objectiu és donar l’ impuls convenient a les empreses cooperatives per a que creixin de forma equilibrada, facilitant així la generació d’ocupació i riquesa.
Volem promoure un altra forma de fer empresa, basada en les persones, en la que són aquestes qui tenen el poder. A GICOOP acceptem que no hi hagi correspondència entre capital i poder polític. Per això elegim aquelles empreses amb una pràctica de:

  • Propietat distribuïda.
  • Repartiment equitatiu de resultats, on tothom rep en funció del què aporta.
  • Control democràtic de la gestió, on el vot no està lligat al capital i és el col·lectiu qui sanciona l’estratègia, la direcció i el rendiment de comptes.
  • Participació de tots els estaments implicats amb l’empresa, des dels clients i treballadors, però també l’entorn social i els proveïdors.
La forma que pren el nostre finançament és la d’un préstec participatiu o la compra de títols participatius. Típicament, amb terminis que no ultrapassen els 8 anys podent contemplar alguna carència si el projecte ho necessita.